CYPRUS VEIN CLINIC
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΤΕΡΑ & ΠΑΙΔΙ / Πηνελόπης Δέλτα 9-11, Λευκωσία 1076 +357 70003002

Θεραπείες Φλεβικής Θρόμβωσης

Αντιπηκτικά

Με τη χορήγησή τους επιδιώκουμε να δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο στο σώμα του ασθενή ώστε να ενεργοποιηθεί η φυσική άμυνα του οργανισμού απελευθερώνοντας τα φυσικά θρομβολυτικά του αίματος. Με τα αντιπηκτικά αραιώνεται το αίμα και εμποδίζεται η ανάπτυξη του θρόμβου. Τα αντιπηκτικά δεν μπορούν να διαλύσουν το θρόμβο. Ενδεικτικά αντιπηκτικά αποτελούν οι ουσίες ηπαρίνη και η κουμαδίνη.

Η μεν πρώτη χορηγείται ενδοφλέφια ή υποδόρια σε περιπτώσεις ασθενών που διανύουν μία οξεία φάση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν ενώ η κουμαδίνη λαμβάνεται από το στόμα. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από το ιατρικό ιστορικό του ασθενή. Η πιο συχνή παρενέργεια των συγκεκριμένων ουσιών είναι η πρόκληση εσωτερικών αιμορραγιών.

Ελαστική συμπίεση

Με τις κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης περιορίζουμε το σύμπτωμα (πρήξιμο – οίδημα) που έχει προέλθει από τη φλεβική θρόμβωση, ανακουφίζοντας την περιοχή του προβλήματος. Με την εφαρμοζόμενη διαβαθμισμένη συμπίεση επιδιώκουμε την ώθηση του αίματος από το πόδι προς την καρδιά, υποβοηθώντας τη ροή του, η οποία και εμποδίζεται λόγω του θρόμβου. Με την εφαρμογή και χρήση των καλτσών συμπίεσης ο ασθενής αισθάνεται μία ήπια και βαθμιαία πίεση στο πόδι η οποία και είναι πιο έντονη στην περιοχή του αστραγάλου. Καλό είναι να αποφεύγονται ακραίες πιέσεις και να προτιμώνται κάλτσες συμπίεσης  30-40mmHg. Απαιτούνται τουλάχιστον 2 χρόνια συνεπούς χρήσης από μεριάς του ασθενή, ώστε να μην υπάρξει κάποιο μεταθρομβωτικό επεισόδιο.

Θρομβόλυση

Κατά τη θρομβόλυση χρησιμοποιούνται ειδικά διαλυτικά θρόμβων τα οποία μπορούν ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες να επιτύχουν τη διάλυση του θρόμβου. Για τη χορήγησή τους απαιτείται η μέθοδος της παρακέντησης μέσω της οποίας με απόλυτα στοχευμένο τρόπο, οι θρομβολιτικές ουσίες οδηγούνται στο σημείο του θρόμβου. Ανάλογα με την περίπτωση, η μέθοδος διαφοροποιείται ως προς τον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται κάθε φορά, καθώς η απόφαση έγκειται στον αγγειοχειρούργο.

Συχνό φαινόμενο αποτελεί η εμφάνιση του συνδρόμου May-Thurner το οποίο προκύπτει μετά την απομάκρυνση του θρόμβου. Πρόκειται για μία στένωση του φλεβικού αυλού η οποία πολλές φορές είναι και εκείνη που οδήγησε στη δημιουργία του θρόμβου. Με την εφαρμογή ενός ενδονάρθηκα (stent), το προβληματικό σημείο αποκαθίσταται πλήρως.

Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί πως η όσο το δυνατόν ταχύτερη απομάκρυνση ενός θρόμβου αποτελεί επιτακτική ανάγκη προς αποφυγή εμφάνισης νέων θρόμβων στο άμεσο και όχι μόνο μέλλον, εξαιτίας του μεταθρομβωτικού συνδρόμου. Ο ιδανικός χρόνος αντιμετώπισης του προβλήματος με θρομβόλυση, είναι σε χρονικό διάστημα εντός 2 εβδομάδων έως και ενός μήνα από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας

Σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής έχει άλλα ιατρικά θέματα τα οποία και δεν του επιτρέπουν τη λήψη αντιπηκτικών φαρμάκων ή όταν ο θρόμβος δείχνει να μην επηρεάζεται από τη φαρμακευτική αγωγή, τότε χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα φίλτρα κάτω κοίλης φλέβας.

Πρόκειται για ειδικά φίλτρα τα οποία μέσω παρακέντησης εισάγονται στην επονομαζόμενη μεγάλη φλέβα εκεί δηλαδή όπου οι δύο μεγάλες φλέβες συναντώνται και συγχωνεύονται στην πυέλο (λεκάνη). Τα φίλτρα αυτά έχουν την ικανότητα συλλαμβάνουν τους θρόμβους που κινούνται από τα πόδια προς τους πνεύμονες, εμποδίζοντας έτσι την πνευμονική εμβολή.

Όπως καταλαβαίνουμε, η μέθοδος αυτή δεν έχει ως στόχο να εμποδίσει την εξέλιξη του θρόμβου αλλά να τον παγιδεύσει ώστε να σταματήσει την επικίνδυνη διαδρομή του προς τους πνεύμονες του ασθενή. Τόσο για την τοποθέτησή τους όσο και για την αφαίρεσή τους μέσω μίας ελαφριάς διαδερμικής επεμβάσεως, υπεύθυνος είναι ο Αγγειοχειρούργος.

Θεραπεία χρόνιας εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης

Ως χρόνια εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ορίζουμε την περίπτωση κατά την οποία ο θρόμβος εμμένει, δε διαλύεται και σταδιακά μετατρέπεται σε ουλή, εμποδίζοντας παράλληλα την επιστροφή του αίματος στην καρδιά. Για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, οι ασθενείς είναι επιβεβλημένο να χρησιμοποιούν κάλτσες βαθμιαίας συμπίεσης, ενώ υπάρχει ένα πλήθος καινοτόμων θεραπειών οι οποίες με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο επιτρέπουν τη διάνοιξη της φλέβας.

Μέσω παρακέντησης, ειδικοί βραχίονες εισάγονται στη φλέβα και εμφυτεύουν ένα stend (ενδονάρθηκας) ο οποίος ανοίγει και διατηρεί τη φλέβα ανοικτή επιτρέποντας την απρόσκοπτη ροή του αίματος. Η επέμβαση είναι γρήγορη και δεν απαιτείται μεγάλος χρόνος νοσηλείας καθώς σε ελάχιστες ώρες ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο και να περπατήσει κανονικά.

Θεραπεία επιπολής θρομβοφλεβίτιδας

Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων με επιπολή θρομβοφλεβίτιδα απαιτούνται ασκήσεις ανύψωσης των άκρων (χέρια ή πόδια), συχνή χρήση θερμών επιθεμάτων και αντιφλεγμονώδη φάρμακα συνεπικουρικά με τακτικά φλεβικά υπερηχογραφήματα. Τα φλεβογραφήματα κρίνονται απαραίτητα όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε επιφανειακή θρόμβωση σε σημείο που συνορεύει ή είναι κοντά με κύριες εν τω βάθει φλέβες.